top of page

FIGAMU története

A kezdetek…

 

A fiatal gasztroenterológusok összefogásának gondolata 2005 áprilisában született meg, amikor néhány aktív fiatal (Bajor Judit, Czimmer József, Felföldi Ferenc, Juhász Márk, Lomb Zoltán, Virányi Zsolt) kezdeményezésére megindult a tagtoborzás, és 2005. június 9-én 63 alapító taggal megalakult a Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportja (FIGAMU). A Gasztroenterológiai társaság részeként működő munkacsoport célul tűzte ki a gasztroenterológia iránt érdeklődő fiatalok összefogását, szakmai továbbképzését, a társszakmákkal való kommunikáció és együttműködés javítását. A munkacsoport a Magyar Gasztroenterológiai Társaság vezetőségének munkájában a mindenkori Elnök személyén keresztül kezdetektől aktívan részt vesz. Emellett segíti, koordinálja a fiatal gasztroenterológusok részvételét mind a hazai, mind a nemzetközi kongresszusokon, rendezvényeken, pályázatokon (Emerging Leaders Meeting, Rising Star, ASNEMGE Summer School, EAGE konferenciák, ESGE days). A munkacsoport segítésére létrejött Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportjáért Alapítvány állandó pályázati lehetőség biztosításával segíti a fiatalok szakmai továbbképzését, évről évre 10-35 fiatal támogatását téve lehetővé.  

A társzakmákkal való együttműködés részeként a FIGAMU kezdettől fogva részt vett a szervezési folyamatokban, és alapító tagja volt a 2008. február 29-én Pécsett megalakult Magyarországi NOTES (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery)  Munkacsoportnak.

2013-tól éves kongresszusunk minden évben közösen kerül megrendezésre a Fiatal Sebészek Szekciójának (FISESZ) kongresszusával. 2016 és 2017 években a Fiatal Infektológusok és Mikrobiológusok Szervezetével (FIMSZ) közös szekciót szerveztünk a FIGAMU kongresszusán, míg 2023-ban a FIGAMU-FISESZ konferencia a Fiatal Onkológusok Szekciójával (FIOSZ) kiegészülve feszeget határterületi témákat. 2014 óta a Vezetőségnek gyermekgyógyász-gasztroenterológus tagja is van; jelenleg Béres Nóra.

Nemzetközi kapcsolatok erősítése végett 2022 óta a FIGAMU Vezetőségéből Golovics Petra képviseli a magyar fiatalokat a UEG Young GI program keretében.

 

Gyakorlatorientált oktatás

 

A FIGAMU 2 alkalommal nyerte el az UEGF 10.000 Eurós támogatását (UEGF Support of Postgraduate Educational Proposals), mely lehetővé tette az I. és II. Endszkópos Tréning megszervezését.

2008. április 4-6. között a III. FIGAMU konferencia adott otthont a hazai első Endoszkópos „hands-on” Tréningnek, míg 2011. november 11-12. között Pécsett került megrendezésre a nemzetközi „II. FIGAMU Endoscopy Training”, melynek témája a vérzéscsillapítás, célja a diagnosztikus endoszkópiában már jártas résztvevők felkészítése volt a vérző betegek ellátására. A gyakorlati képzésen az endoszkópos asszisztensek is nagy számban részt vettek, gyakorolhatták az orvos-asszisztens együttműködést. A résztvevők hazai- és nemzetközi expertek irányítása mellett sajátíthatták el a főbb endoszkópos technikákat (vérzéscsillapítás, polypectomia) a hazai vezető endoszkópos cégek támogatásával biztosított preparált sertés belsőségen (erlangeni modell). A gyakorlati képzés szinte a kezdetektől szerves részét képezi a FIGAMU Konferenciáknak, éves váltásban endoszkópos, illetve transzabdominális ultrahang tematikát követve.
 

Jótékonyság
 

A magas szakmai színvonal fenntartásának szerves alapja a mentális-és fizikai edzettség, míg a betegágy mellett töltött mindennapok elengedhetetlen része az orvos részéről a betegekhez való odafordulás, az empátia képessége. Ezen erényeket ötvözve minden évben megszervezzük a FIGAFUT jótékonysági futógálát, melynek győztese a nevezők és adományozók részéről befolyt összeget egy általa választott Alapítvány támogatására ajánlja fel.

bottom of page