top of page

FIGAMU alapító okirata

FIGAMU alapító okirata, működési szabályzata

I. Célkitűzések, feladatok

 1. A Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportja (FIGAMU) a Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) keretein belül, annak szekciójaként és annak szabályait betartva kíván működni, munkájával az MGT tevékenységét erősítve, az MGT Vezetőségének támogatását élvezve.

 2. A FIGAMU feladata a gasztroenterológia területén tevékenykedő fiatal gasztroenterológusok és gasztroenterológus-jelöltek között rendszeres munkakapcsolat megszervezése és fenntartása. A FIGAMU koordinációs szerepet kíván betölteni az FGM tagjai között a betegek kivizsgálásában és kezelésében, továbbá klinikai tárgyú vagy alapkutatás szintű vizsgálatok összehangolásában és kivitelezésében.

 3. A FIGAMU gasztroenterológus szakorvos tagjainak kiemelt feladata a gasztroenterológia szakvizsgára készülők segítése, a szakvizsga anyagával, és a szakvizsgára bocsájthatóság kritériumainak teljesítésével kapcsolatos naprakész információk megosztása révén.

 4. A FIGAMU a tagok aktív együttműködésére és folytonos visszajelzésére építve a lehetőségeihez mérten érdekvédelmi szerepet is be kíván tölteni.

 5. A FIGAMU a 2-4) alpontokban megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében interaktív honlapot hoz létre, melynek segítségével megoldható a friss információk széleskörű elérhetősége, és egy olyan interaktív fórum üzemeltetése, melyen keresztül a tagság folyamatosan kommunikálhat mind szakmai, mind szakmapolitikai és érdekvédelmi témákban.

 6. A FIGAMU célul tűzi ki a társszakmák hasonló magyar és külföldi szerveződéseivel történő rendszeres együttműködés kiépítését.

 7. A FIGAMU minden évben megrendezi a Fiatal Gasztroenterológusok Kongresszusát.

 

II. Tagság, vezetőség

 1. A FIGAMU tagja lehet minden 40 év alatti MGT tag, aki az Alapító Okiratban foglaltak elfogadását aláírásával erősíti meg, és a FIGAMU működéséhez szükséges adataival a FIGAMU-t ellátja.

 2. A FIGAMU alakuló ülésén elfogadásra került javaslat alapján a FIGAMU munkáját a FIGAMU első kongresszusáig ügyvezető testület irányította. A vezetőség és a tisztségek a FIGAMU első kongresszusa óta a Közgyűlésen kerülnek megválasztásra.

 3. FIGAMU vezetősége 7 rendes tagból áll beleértve az elnök, a jövőbeli elnök és a titkár személyét is, akiket kétéves mandátummal a FIGAMU éves kongresszusán a Közgyűlés választ meg titkos szavazással.

 4. A Közgyűlés a tagságnak a kongresszuson jelenlévő része, mely akkor határozatképes, ha eléri a tagság létszámának 10%-át.

 5. A korábbi vezetőség minden tagjának mandátuma a következő, sikeres választás pillanatában lejár, a naptári dátumtól függetlenül, kivéve: ha a kongresszus, illetve a tervezett vezetőségválasztás vis maior helyzet miatt halasztásra kényszerül.

 6. A 40. életév betöltése után a korábbi tag a vezetőségben tisztséget már nem tölthet be és szavazati joga megszűnik. A vezetőségben betöltött tisztségét a mandátum lejártáig látja el.

 7. A FIGAMU elnöki pozíciót az előző vezetőség által megválasztott jövőbeli elnök tölti be a FIGAMU zavartalan működése érdekében. Az elnöki pozíció nem megújítható.

 8. A jövőbeli elnököt és a titkárt a megválasztott vezetőség választja titkos szavazással a közgyűlést követő első ülésén.

 9. A FIGAMU zavartalan működése érdekében az előzőleg megválasztott jövőbeli elnök automatikus tagja az új vezetőségnek, ezért újraválasztására nincs szükség, a korábbi vezetőség tagjai a tagsági korhatár figyelembevétele mellett korlátlan alkalommal újraválaszthatók.

 10. A FIGAMU Alapítvány elnöke a vezetőség konzultációs joggal bíró állandó tagja, de szavazati joggal nem rendelkezik.

bottom of page